الوان رنگ افروز فرنام

پرایمر زینک کرومات اپوکسی

معرفی و کاربرد :

یک آستر ضد خوردگی دو جزیی برپایه رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید و درای پیگمنت کرومات روی می باشد. این پوششها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به کار رفته و اغلب بوسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قیبل اسیدها و بازها) و عوامل فرسایش پایدارند.
فام/براقیت: طبق سفارش/مات

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایجResult             
Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±80
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±75
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
2 ±61
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±6/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±43/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
100
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
60
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر)
2/10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 60 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 7
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)
48
Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)

 

نکته مهم:پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی، رطوبت باشد.در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.