الوان رنگ افروز فرنام

نام محصول: پرایمر زینک فسفات آلکیدی

معرفی و کاربرد:

این پرایمر بر پایه رزین آلکید و پیگمنت فسفات روی طراحی شده است. این محصول دوام بسیار خوب، چسبندگی عالی و مقاومت در برابر رطوبت و نهایتاً حفاظت از خوردگی فلز آهن را به خوبی دارا بوده و استفاده از این پیگمنت، محافظت در برابر شرایط شدید خوردگی را تضمین می نماید. بنابراین به عنوان یک آستری ضد خوردگی در صنعت قابل استفاده است.
فام:به سفارش مشتری (پودر زینک کرومات گردی زرد رنگ می باشد که محدودیت شیدی بوجود می آورد)

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Color
جامد وزنی ( درصد)
3 ±72
Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد)
3 ±43
Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±56/1
Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
115
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
50
Dry film thicknes(µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر)
6/8
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 4
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 16
Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
12
Min Interval time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7
Full cure (days)