الوان رنگ افروز فرنام

نام محصول: پرایمی اپوکسی پلی آمید اخرایی

معرفی و کاربرد :

یک آستر ضد خوردگی دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید و دارای پیگمنت اکسید آهن می باشد. این پوشش ها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به کار می رود و به دلیل مقاومت خوردگی خوب آن در محیط های رطوبتی و مناطق دریایی، سطح فولاد را حفاطت می نماید و اغلب به وسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند .
فام / براقیت: طبق سفارش / براق

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±81
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±76
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
2 ±60
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±68/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±52/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
105
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
60
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر)
10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 60 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 7
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
12
Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7  
Full cure (days)
 


 

نکته مهم: پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی، رطوبت باشد.در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.