الوان رنگ افروز فرنام

پرایمر استتار
Afroz Road EM:1828


شرح محصول
پرایمر مطاق استاندارد ملی ایران بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک حلالی.
موارد کاربرد
پرایمر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع ، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف ، خاصیت انعطاف پذیری والاستیسیته عالی،
با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می­باشدو به عنوان پرایمر جهت استتار رنگ­های ترافیکی به کار می­رود.

 

اطلاعات فنی                                                        


 

روش کاربرد
ضخامت فیلم خشک :
300-400میکرون
ضخامت فیلم تر :
600-800میکرون
قدرت پوشش تئوری :
1/1-1/3 m2/Lit( مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن سطحی (دما C°25) :
حداکثر 20 دقیقه ( مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)
زمان خشک شدن کامل (دما C°25) :
حداکثر 120 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده )


شرایط محیطی
دما
C°45 –10
رطوبت نسبی
85 –25 درصد
از اجراء رنگ در شرایط بارندگی ( روز اجراء و 24 ساعت بعد ) جداً خودداری فرمائید.
آماده سازی سطحی
سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
تجهیزات مورد استفاده
اسپری ، اسپری بدون هوا ، غلطک و برس