الوان رنگ افروز فرنام

میانی اپوکسی اکسید آهن MIO

معرفی محصول: این محصول دو جزیی از نوع اپوکسی های سخت شونده با پلی آمید هستند و جهت پوشش میانی در یک سیستم برای سطوح خارجی مخزن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه ها، مناطق ساحلی کنار دریا و سطوح بتونی مورد استفاد باعث شده است مقاومت بسیار خوبی در برابر نفوذ پذیری آب داشته باشد (MIO)  قرار می یگرند. خاصیت ورقه ای بودن پیگمنت مصرفی و از پوششهای رویه اپوکسی یا پلی یورتان (با توجه به شرایط محیط مورد استفاده) جهت ایجاد سطحی براق استفاده نمود.
فام/براقیت: طوسی/مات

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±81
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±75
Weigh Solids A+B (%)
درصد جامد حجمی (درصد)
2 ±60
Volume Solids (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±73/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±52/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
85
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
50
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر)
12
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 6
Pot life (hr)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 24
Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
12
Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)