الوان رنگ افروز فرنام

دستورالعمل عمومی رنگهای صنعتی

برخی از رنگهای نظیر اپوکسی ها و یا برخی از پلی اورتان ها از دو، سه جزء تشکیل شده اند (معمولا جزء رنگ یا A ،جزء هاردن B)
این اجزا در زمان مصرف به نسبت معین که (نسبت به اختلاط Mixing ratio) نامیده میشود با یکدیگر مخلوط میگردد.
نسبت اختلاط  توسط شرکت  سازنده معین شده باید توجه نمود که اختلاط اجزاء باید دقیقا مطابق نسبت وزنی یا حجمی مشخص شده انجام پذیرد.
اعمال نظرات شخصی و هر گونه تغییر در این نسبت و با اختلاط اجزاء به طور چشمگیری ویا حدسی باعث کاهش چشمگیری  در کیفیت رنگ شده و کیفیت رنگ را از گارانتی این شرکت خارج می نماید.

نحوه اختلاط اجزاء

پس از باز شدن درب قوطی جزء رنگ A آن را با میکسر مخلوط کرده تا کاملا  یکنواخت شود. سپس به آرامی و در حال اختلاط جزء هاردنرB را اضافه کرده و اختلاط  ادامه می یابد تا مخلوطی کاملا همگن حاصل  شود.
اختلاط را میتوان با میکسر  های مناسب نظیر دریل ها برقی یا بادی انجام داد .در مورد استر های غنی از روی اتیل سیلیکات باید همواره جزء پودر به جز مایع اضافه شود.اضافه کردن جزء مایع به پودر باعث فلو کوله شدن پودر خواهد شد.

زمان تعویق قبل از اعمال 

در صورت لزوم پس از اسپری شدن زمان معینی(زمان تعویق) این زمان توسط شرکت سازنده ،رنگ افروز مشخص میگردد،زمان تعویق اهمیت زیادی در خواص رنگ داشته و توجه به آن مهم میباشد.
همگن کردن رنگ قبل از استفاده
رنگ به  عنوان یک سوسپانسیون جامد تعریف میگردد که هگمن نمود آن قبل از اعمال موجب یکنواخت شدن ترکیب فیلم خشک پس از تشکیل فیلم میگردد .منظور از همگن بودن زنگ عدم وجود دو فاز بودن ، عدم وجود پوسته و دلمه و رسوب در رنگ میباشد .یکنواخت نمودن پس از باز کردن درب قوطی رنگ و به کمک میکسر های بادی یا برقی مجهز به همزن مناسب انجام شود .به هیچ عنوان مخلوط کردن را با قلمو،تکه های چوب یا فلز و... انجام ندهید.
در صورتی که رنگ قدیمی بوده و رسوب تقریبا فشرده ای داشته باشد ابتدا مقداری از مایع را در ظرف ریخته ورسوب را به کمک یک کاردک در حداقل مایع مخلوط کرده تا رسوب نرم شده و از حالت فشردگی خارج شود پس از آن مایعی را که در ابتدا برداشته به آن اضافه  نموده و مجددا مخلوط نمایید.
در رنگهایی که فام آنها از چندین پگمنت تشکیل شده است ،پس از باز کردن درب قوطی  رنگ  ممکن است فام روی ظرف با فام لایه های زیرین فرق داشته باشد این موضوع به دلیل اختلاف دانسیته  پگمنتها در محمل آلی بوده  و در صورتی که پس از اختلاط کاملا همگن باشد موضوع مهمی به حساب نمی آید. 

درجه حرارت محیط و در زمان اعمال 

به طور کلی بهترین گستره دمایی محیط اعمال رنگ 35_10 می باشد.اعمال رنگ در درجه حرارتهای کمتر از 10 ممکن است منجر به پخن ناقص شده،تاخیر در زمان خشک شدن یا ضعیف در همترازی گردد.اعمال رنگ در درجه حرارت های بیش از 25 نیز ممکن است باعث پدیده خشک پاشیده شدن،ایجاد حباب ویا حفره در رنگ شود.
Pot lif با عمر مفید کاربری 
 پس از اختلاط با یکدیگر فقط زمان  معینی (عمر مفید کاربرpot lif) می توان رنگ را اعمال نمود این زمان توسط شرکت سازنده رنگ مشخص میگردد.اعمال  رنگ پس از اتمام عمر مفید کاربری باعث چشمگیری در خواص نظیر چسبندگی به زیر آید، مقاومت های مکانیکی وشیمیایی فیلم رنگ خواهد داد،باید دستورالعمل های سازنده مورد توجه قرار گیرد.
در ضمن همواره مقدار مناسبی باهاردنر مخلوط شود تا در انتظار ان جهت اعمال بیش از عمر مفید کاربری نگردد.

رقیق کردن رنگ 

بیشتر توقات به منظور اعمال رنگ باید آن را با تینر رقیق نمود.نوع و میزان دقیق تینر باد مطابق نظر شرکت سازنده باشد.
میزان تینر مناسب معمولا به عنوان نسبت رقیق سازی مشخص میگردد این میزان نیز به در جه حرارت هوا بستگی داشته و تغییر در این نسبت باید با هماهنگی شرکت سازنده  باشد.
در مورد رنگ های تیکسوترپ ،افزودن تینر باید به آرامی انجام شود چرا که این نوع رنگ ها ظاهر غلیظی داشته و ممکن است با رقیق شدن بیش از اندازه تیکسو تروپی آنها شکسته شده و زمان اعمال دچار شره شوند.

رطوبت نسبی محیط 

برخی از پوشش ها نظیر آستری غنی سیلیکات و پلی اورتان های رطوبت پخت  جهت کامل شدن پخت به رطوبت نسبی از 60% نیاز دارند .
اما در مورد بیشتر رنگها(خصوصا اپوکسی_پلی آمین ها) رطوبت بیشتر از 70_60% باعث پدیده مه گرفتگی یا ضعف در چسبندگی به سطح زیر آیند میشود.
درجه حرارت سطح زیر آیند در زمان اعمال باید حداقل 3 بالاتر از نقطه شبنم باشد.در غیر این صورت رطوبت موجود در محیط شبنم بر روی سطح کار ایجاد شده  باعث افت شدید چسبندگی رنگ می گردد.
قبل از اعمال رنگ و نیز در حین فرایند اعمال باید رطوبت نسبی محیط مورد برسی دقیق قرار گرفته و توسط پیمانکار و بازرس ثبت گردد.
اعمال رنگ در هوای بارانی و یا برفی به هیچ عنوان توصیه نمیشود .(حتی در مورد رنگ های پایه آب و با بدون حلال) باید توجه داشت که بارش باران بر روی سطوح تازه رنگ شده نیز باعث تخریب و یا تضعیف فیلم رنگ می شود.
اعمل رنگ بلافاصله پس از باران نیز به دلیل بالا بودن میزان رطوبت نسبی محیط توصیه نمی شود.