الوان رنگ افروز فرنام

رویه اپوکسی پلی آمید بهداشتی

معرفی محصول:

این رنگ برپایه اپوکسی بهداشتی پلی امید با بهترین مواد اولیه موجود تهیه گردیده است و برای سطوح فلزی و بتونی با براقیت بالا پیشنهاد می گردد. این پوششها نسبت به سایر پوششها مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدها و بازها)، حلالها و عوامل فرسایش پایدارند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. دارای مقاومت عالی در برابر آب جهت استفاده در لوله ها و مخازن آب آشامیدنی می باشد.
فام/ براقیت:طبق سفارش/ براق

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
درصد جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±77
Weigh solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±72
Weigh Solids A+B (%)
درصد جامد حجمی (درصد)
3 ±55
Volume Solids (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±56/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±38/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
110-90
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
60-50
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)
11-9
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداکثر 6
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)
48
Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)