الوان رنگ افروز فرنام

رنگ کوره ای براق

معرفی محصول:

رنگ کوره ای براق به عنوان پوشش کوره ای بر روی ورقه های فولادی فسفاته شده و به صورت یک سیستم تک پوشش به کار می روند. انعطاف پذیری عالی، چسبندگی بسیار خوب و حفظ رنگ و براقیت بسیار خوب از خصوصیات بارز این گونه پوششهاست. رنگ کوره ای عمدتاً به منظور رنگ امیزی قطعات فلز کاری شده، تجهیزات اداری، لوازم خانگی فلزی مانند ماشین لباسشوئی، اسباب و اثاثیه و... پیشنهاد می شود.
فام: مشکی براق    
     

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
جامد وزنی ( درصد)
3 ±54
Weigh Solids (%)
جامد حجمی (درصد)
3 ±45
Volume Solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±02/1
Density (gr/cm3)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
65-55
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
30-25
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری(متر مربع بر لیتر)
18-15
Theoretical spreading rate (m2/lit)
زمان پخت
10 دقیقه در
140 درجه سانتیگراد
Baking time
زمان انتظار ( دقیقه)
10
Flash off time (min)