الوان رنگ افروز فرنام


چسب چشم گربه­ ای

(KB 328-(A+B


شرح محصول
چسب چشم گربه ای دو جزئی بر پایه ی پلیمرهای سنتتیک
موارد کاربرد
چسب چشم گربه ای دو جزئی با زمان کیورینگ سریع، از چسبندگی و دوام عالی ، مقاومت فوق العاده در شرایط جوی مختلف، مقاومت عالی به ضربه و مواد شیمیایی برخوردار است. این محصول جهت چسباندن علائم چشم گربه­ای بر روی سطوح آسفالتی طراحی شده است.
فام:    خاکستری –مشکی
حالت ظاهری:    خمیری
درصد حجم جامد:    1 ±98
درصد جامد دو جزء    1 ±98
دانسیته مخلوط دو جزء    1/4-1/5 gr/cm3(دما C°25)
ویسکوزیته    40- 35 میلی متر (دما C°25)
مکانیسم سخت شدن    واکنش شیمیایی بین اجزاء
ضخامت فیلم    4000 –3000 میکرون
مقدار مصرف به ازای هر 17 قطعه چشم گربه­ای با ابعاد cm10 × 10    1000 گرم
زمان ژل    15-10 دقیقه (دما C°25)
زمان سخت شدن    حداکثر 30 دقیقه (دما C°25)
عمر مفید مخلوط    15-10 دقیقه (دما C°25)
حلال رقیق کننده: ندارد
شرایط محیطی
دماC°45 –10 ، رطوبت نسبی 85-25 درصد ، از اجزاء رنگ در شرایط بارندگی ( روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.
آماده سازی سطح
سطح باید تمیز ، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
تجهیزت مورد استفاده : رولر و قلم مو
روش اعمال
چسب بایستی با مقدار مناسب از جزء دوم مخلوط شده ، به مدت زمان 2 دقیقه همزده شود تا از اختلاط کامل دو جزء اطمینان حاصل گردد. نسبت وزنی اختلاز : به ازاء یک کیلوگرم از جزء اول، یک تیوپ 25 گرمی جزء دوم باید استفاده شود.
نکات ایمنی
این چسب قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDSاین محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط­هایی که از تهویه مناسب برخوردارند چسب استفاه شود.
شرایط نگهداری
در فضای سرپوشیده ، در دمای کمتر ازC° 35 به دور از حرارت ، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.تحت شرایط فوق 3 ماه پس از تاریخ تولید.
ملاحظات
اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش­های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.