الوان رنگ افروز فرنام

پرایمر اپوکسی حلالی مخصوص مخازن آب آشامیدنی

معرفی و کاربرد:

این پرایمر دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بهداشتی و با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه شده است این پرایمر برای سظوح فلزی و بتنی مناسب و در برابر عوامل خورنده و اسیدهای ضعیف و قلیا مقاومت بسیار عالی دارد. براقیت بالا، دوام و مقاومت در مقابل آب این محصولات نسبت به سایر پوشش های مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.
فام/ براقیت:طبق سفارش/براق

 

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
درصد جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±78
Weigh solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±71
Weigh Solids A+B (%)
درصد جامد حجمی (درصد)
3 ±56
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±5/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±3/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
310
Wet film thickness(µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
175
Dry film thickness(µ)
پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 175 میکرون (متر مربع بر لیتر)
2/3
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 175 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3 ساعت
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 16 ساعت
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداقل 7 ساعت
Pot life (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
7 روز
Full cure (days)