الوان رنگ افروز فرنام

رویه اپوکسی حلالی مخصوص مخازن آب آشامیدنی

معرفی محصول:

این محصول دوجزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید پبهداشتی و با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه شده است. این و همینطور سطوح اهنی و بتنی مناسب بوده و در برابر عوامل خورنده و اسیدای ضعیف ALCO- محصول جهت اعمال بر روی پرایمر 2268 و قلیا مقاومت بسیار عالی دارد. براقیت بالا، دوام و مقاومت در مقابل آب این محصولات نسبت به سایر پوششهای مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.
فام/براقیت: طبق سفارش/ مات

مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد
نتایج Result             
Specification at 25°C:
فام
سفید
Colour
جامد وزنی جزء A(درصد)
3 ±67
Weigh solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B( درصد)
3 ±64
Weigh Solids A+B (%)
جامد حجمیA+B  (درصد)
3 ±50
Volume Solids A+B (%)
دانسیته جزء A(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±44/1
Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)
05/0 ±32/1
Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزء
 
Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)
100
Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)
50
Dry film thickness(µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر)
10
Theoretical spreading rate (m2/lit)
For 50 µdry film thickness
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
حداکثر 3
Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
حداکثر 18
Dry-through time (hr)
فرصت کاربری ( ساعت)
حداکثر 7
Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
8
Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)
48
Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)
Full cure (days)