الوان رنگ افروز فرنام

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست

    Afroz Road V-h 850


شرح محصول
رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست مطابق استاندارد ملی ایران بر پایه رزین اکرلیک ترموپلاستیک حلالی
موارد کاربرد
رنگ مذکور دارای زمان خشک شدن سریع ، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف ، خاصیت انعطاف پذیری والاستیسیته عالی، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می­باشد
و جهت خط کشی سطح خیابانهای شهری و بین شهری ( با ضخامت مناسب ) جاده­ها ، خطوط عابر پیاده ، زمین­های ورزشی ، جداول ، پارکینگ ­ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

 
اطلاعات فنی

 

روش کاربرد (مخصوص شهر)
ضخامت فیلم خشک :
400-500میکرون
ضخامت فیلم تر:
800-1000میکرون
قدرت پوشش تئوری:
1/1-1/3 m2 / Lit(مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده )
زمان خشک شدن سطحی (دما C°25) :
حداکثر 20دقیقه ( مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده )
زمان خشک شدن کامل (دما C°25) :
حداکثر 120 دقیقه ( مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده )